غذای خانگی سه سار چیتگر

کارزان قاسمی شرکت کننده پنجم قسمت بیست و چهارم مسابقه عصرجدید - ژولی پولی

کارزان قاسمی شرکت کننده پنجم قسمت بیست و چهارم مسابقه عصرجدید

کارزان قاسمی شرکت کننده پنجم قسمت بیست و چهارم مسابقه عصرجدید

1 اردیبهشت 1398

شرکت کننده پنجم قسمت بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید یکی از خوانندگان خوش صدای کرد کشورمان به نام کارزان قاسمی بود که با صدای بسیار زیبایش توانست چهار رای مثبت داوران مسابقه عصرجدید را کسب کند.

کارزان قاسمی به همراه برادرش عبدالباسط قاسمی در مسابقه استعدادیابی عصرجدید حاضر شده بود و از سختی هایی که برای رسیدن و حضور در مسابقه متحمل شده بود گفت.

کارزان قاسمی و عبدالباسط قاسمی با خواندن آواز سنتی کردی، رای سفید چهار داور مسابقه عصرجدید را از آن خود کرد و به فینال قسمت بیست و چهارم مسابقه عصرجدید رفت.

کارزان قاسمی و عبدالباسط قاسمی در پایان برنامه از آریا عظیمی نژاد کارت طلایی گرفتند تا اگر موفق شوند در فینال حضور داشته باشند اجرای گروهی با هم انجام دهند.