غذای خانگی سه سار چیتگر

فینالیست قسمت هجدهم مسابقه عصرجدید - ژولی پولی

فینالیست قسمت هجدهم مسابقه عصرجدید

فینالیست قسمت هجدهم مسابقه عصرجدید

13 فروردین 1398

امشب ۱۲ فروردین هجدهمین قسمت مسابقه استعدادیابی عصرجدید برگزار شد.

هجدهمین قسمت مسابقه عصرجدید یکی از متمایزترین قسمت های این مسابقه بود زیرا از نظر جغرافیایی و از نظر اجرا و استعداد تمام شرکت کنندگان با یکدیگر تفاوت داشتند.

شش اجرا امشب به فینال قسمت هجدهم عصرجدید رسیدند و محمد فرحبخش که بازیگر بود و اجرای سوم را انجام داد با سه رای منفی و یک رای مثبت سید بشیر حسینی حذف شد.

در قسمت هجدهم پیام حسن نژاد با حرکت های تمرکزی و زیبایی که اجرا کرد توانست نظر داوران مسابقه عصرجدید را جلب کند و به عنوان فینالیست انتخاب شد.


سید بشیر حسینی داور مسابقه عصرجدید نیز از اعتبارنامه و کارت طلایی استفاده کرد و از این طریق هنرمند نوجوان محمدپارسا قاضی که با چوب خراطی می کرد توانست به فینال مسابقه عصرجدید صعود کند.