غذای خانگی سه سار چیتگر

بایگانی‌های شاخ های اینستا - ژولی پولی

از شاخ های اینستاگرام تا تحول کسب و کار

از شاخ های اینستاگرام تا تحول کسب و کار

4 شهریور 1397

با گسترش فعالیت کاربران ایرانی و فیلترشدن برخی از شبکه های اجتماعی، فعالیت گسترده در اینستاگرام به حد اشباع خود رسید به طوری که موضوعی به نام شاخ های اینستا مطرح شد. شاخ ها و پلنگ های اینستا افرادی هستند که تایم زیادی از شبانه روز خود را به تفریح و وقت گذرانی و دیده شدن در اینستاگرام می پردازند و هدفشان کسب در آمد و رونق کسب و کار نیست!!

بیشتر