غذای خانگی سه سار چیتگر

بایگانی‌های سخت گیر، اما مهربان باشید - ژولی پولی

سخت گیر، اما مهربان باشید (نظم شخصی)

سخت گیر، اما مهربان باشید (نظم شخصی)

22 شهریور 1397

نکته طلایی برای یک زندگی موفق و پرمعنا، نظم و انضباط شخصی است. نظم به شما فرصت می دهد که تمام کارهایی را که می دانید باید انجام دهید اما هرگز دوست ندارید، به انجام برسانید. بدون نظم و انضباط شخصی، اهداف واضحی نخواهید داشت، زمان را نمی توانید درست مدیریت کنید، با مردم نمی توانید خوب رفتار کنید، مراقب سلامتی تان نیستید و افکار مثبت ندارید. من عادت نظم و انضباط شخصی را، (مهربان و سخت گیری) نام گذاری کرده ام، زیرا اگر در مورد خودتان سخت گیر باشید، این حرکات بسیار دوست داشتنی...

بیشتر