غذای خانگی سه سار چیتگر

بایگانی‌های سایکوز چه بیماری است - ژولی پولی

آشنایی با بیماری روان پریشی یا سایکوز

آشنایی با بیماری روان پریشی یا سایکوز

11 فروردین 1398

روان پریشی اختلال فراگیری است و جنبه های گوناگون ذهن مثل افکار، احساسات و ادراک و … را تحت تاثیر قرار می دهد. اسکیزوفرنی شایع ترین اختلال روان پریشانه است. این بیماری چند شخصیتی نیست. اختلال اسکیزوفرنی بدون دلیل روشنی رخ می دهد، ولی ممکن است در خانواده ای شایع تر باشد و گاهی نیز نتیجه اختلال مصرف دارو است. مبتلایان به اختلال اسکیزوفرنی اغلب نمی دانند مشکلی دارند. اغلب بدبین می شوند و فکر می کنند که بقیه ی مردم دنیا مشکل دارند و یا دیگران در مقابل آن ها هستند. در نتیجه داوطلبانه...

بیشتر