تلگرام ژولی پولی

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ژولی پولی

احمدرضا فلسفی شرکت کننده هفتم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

احمدرضا فلسفی شرکت کننده هفتم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

شرکت کننده آخر قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید یا به عبارتی شرکت کننده آخر مرحله ی مقدماتی مسابقه عصرجدید احمدرضا فلسفی بود که با حرکات نمایشی بسیار زیبایی که با توپ انجام داد، توانست چهار رای سفید داوران را از آن خود کند و به فینال قسمت بیست و پنجم عصرجدید رفت. ولی در مرحله ی نهایی نتوانست فینالیست شود و احمدرضا فلسفی باید در انتظار آرای مردمی مسابقه عصرجدید باشد. فینالیست قسمت بیست و پنجم مسابقه عصرجدید

بیشتر
عارفه عسگری ششمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم عصرجدید

عارفه عسگری ششمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم عصرجدید

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

ششمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید عارفه عسگری بود. تا بحال شاهد استند آپ کمدی های بسیاری در مسابقه استعدادیابی عصرجدید بودیم، ولی در آخرین قسمت مرحله ی مقدماتی مسابقه عصرجدید، اولین بار بود که شاهد یک خانم با اجرای استندآپ کمدی بودیم. عارفه عسگری یک خانم معلم ریاضی کنکور است که توانست با لهجه ی گیلکی استندآپ کمدی اجرا کند. عارفه عسگری نتوانست نظر مثبت آریا عظیمی نژاد را کسب کند ولی با سه رای مثبت داوران توانست به فینال قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید راه یابد.

بیشتر
امیر بهرام کاویانپور شرکت کننده پنجم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

امیر بهرام کاویانپور شرکت کننده پنجم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید با خوانندگی امیر بهرام کاویانپور اجرا شد. امین حیایی در ابتدا در مورد اجرا و خوانندگی امیر بهرام کاویانپور اظهار نظر کرد و نظر مثبتش را اعلام کرد، پس از وی آریا عظیمی نژاد نظر منفی اش را اعلام کرد و سید بشیر حسینی هم با آریا عظیمی نژاد هم نظر بود ولی رویا نونهالی با امین حیایی هم نظر شد و رای مثبت داد. داوران عصرجدید دو به دو نظر مثبت و منفی به خوانندگی امیر بهرام کاویانپور دادند ولی با تشویق مردم و...

بیشتر