غذای خانگی سه سار چیتگر

۶۰ کلید میانبر پرکاربرد در نرم افزار ورد - ژولی پولی

۶۰ کلید میانبر پرکاربرد در نرم افزار ورد

۶۰ کلید میانبر پرکاربرد در نرم افزار ورد

12 مرداد 1398

در حال حاضر اکثریت افرادی که با کامپیوتر سر و کار دارند ادعا می کنند که با تایپ و نرم افزار ورد (word) آشنایی کامل دارند و نیاز به یادگیری بیشتر ندارند!!

اما دنیای کامپیوتر و تکنولوژی آنقدر وسیع است که هر چقدر در آن پیش می رویم تازه متوجه می شویم چیزی از آن نمی دانیم و باید چیزهای بیشتری یاد بگیریم تا خود را در این زمینه حرفه ای بنامیم.

استفاده از کلیدهای میانبر (shortcut) در انواع نرم افزارهای کامپیوتری می تواند شما را حرفه ای تر نشان دهد، اگر تمایل دارید با کلیدهای میانبر نرم افزار word آشنا شوید با مجله خبری ژولی پولی همراه باشید تا شما را با ۶۰ کلید میانبر پرکاربرد در نرم افزار ورد آشنا کنیم:

کلیدهای-میانبر-نرم-افزار-ورد
 1. Ctrl + N :  ساخت سند جدید
 2. Ctrl + O :  باز کردن یک سند
 3. Ctrl + S :  ذخیره کردن سند
 4. F12 :  باز کردن کادر «Save As»
 5. Ctrl + W :  بستن یک سند
 6. Ctrl + Z : ‏«Undo» کردن یک کار
 7. Ctrl + Y : ‏«Redo» کردن یک کار
 8. Ctrl + Alt + S :  دو بخشی یا تک بخشی کردن صفحه
 9. Ctrl + Alt + P :  حالت «Print Layout View»
 10. Ctrl + F2 : مشاهده‌ی صفحه‌ی پیش نمایش چاپ
 11. F1 : باز کردن پنل «Help»
 12. Ctrl + F :  جست‌وجوی یک سند
 13. F7 : بررسی نگارش و املاء سند
 14. کلید فلش چپ یا راست:  مکان‌نما را یک کاراکتر به چپ یا راست می‌برد.
 15. Ctrl  +  کلید فلش چپ یا راست:  مکان‌نما را یک کلمه به چپ یا راست می‌برد.
 16. کلید فلش بالا یا پایین:  مکان‌نما را یک خط بالا یا پایین می‌برد.
 17. Ctrl  + کلید فلش بالا یا پایین : مکان‌نما را یک پاراگراف بالا یا پایین می‌برد.
 18. End : مکان‌نما را به انتهای خط فعلی می‌برد.
 19. Ctrl + End :  مکان‌نما را به انتهای سند می‌برد.
 20. Home : مکان‌نما را به ابتدای خط فعلی می‌برد.
 21. Ctrl + Home : مکان‌نما را به ابتدای سند می‌برد.
 22. Backspace : حذف یک کاراکتر را از چپ (و در فارسی از راست)
 23. Ctrl + Backspace : حذف یک کلمه از چپ (و در فارسی از راست)
 24. Delete: حذف یک کاراکتر از راست (و در فارسی از چپ)
 25. Ctrl + Delete :  حذف یک کلمه از راست (و در فارسی از چپ)
 26. Ctrl + C : کپی کردن تصاویر و متون به حافظه‌ی کلیپ بورد
 27. Ctrl + X: کات (Cut) کردن تصویر یا متن انتخاب شده به کلیپ بورد
 28. Ctrl + V : چسباندن (Paste) محتوای کلیپ بورد
 29. Ctrl + B :  اعمال قالب‌بندی بولد (Bold)
 30. Ctrl + I :  اعمال قالب‌بندی ایتالیک (Italic)
 31. Ctrl + U :  زیر خط دار کردن حروف (Underline)
 32. Ctrl + Shift + W :  زیر خط دار کردن حروف بدون اعمال آن بر روی فاصله‌ها
 33. Ctrl + Shift + D :  زیر خط دار کردن حروف به صورت دو خطی
 34. Ctrl + D : باز کردن کادر محاوره‌ای انتخاب فونت
 35. Ctrl + B :  اعمال قالب‌بندی بولد (Bold)
 36. Ctrl + I : اعمال قالب‌بندی ایتالیک (Italic)
 37. Ctrl + U :  زیر خط دار کردن حروف (Underline)
 38. Ctrl + Shift + W :  زیر خط دار کردن حروف بدون اعمال آن بر روی فاصله‌ها
 39. = + Ctrl : اعمال قالب‌بندی زیرنویس
 40. = + Ctrl + Shift :  اعمال قالب‌بندی بالانویس
 41. Ctrl + Shift + D : زیر خط دار کردن حروف به صورت دو خطی
 42. Ctrl + D : باز کردن کادر محاوره‌ای انتخاب فونت
 43. Ctrl + E :  پاراگراف وسط‌چین می‌شود.
 44. Ctrl + L :  پاراگراف چپ‌چین می‌شود.
 45. Ctrl + R :  پاراگراف راست‌چین می‌شود.
 46. Ctrl + J :  طول خطوط پاراگراف برابر می‌شود (Justify).
 47. Ctrl + ۱ :  فاصله‌ی بین خطوط یک خطی می‌شود.
 48. Ctrl + ۲ :  فاصله‌ی بین خطوط دو خطی می‌شود.
 49. Ctrl + ۵ : فاصله‌ی بین خطوط یک و نیم خطی می‌شود.
 50. Ctrl + ۰ :  یک خط فاصله‌ی قبل پاراگراف را حدف می‌کند.
 51. Ctrl + Shift + S :  یک پنجره برای اعمال قالب باز می‌کند.
 52. Ctrl + Shift + N : اعمال قالب‌بندی معمولی پاراگراف
 53. Shift + Enter :  ایجاد شکستگی خط (Line break)
 54. Ctrl + Enter :  ایجاد شکستگی صفحه (Page break)
 55. Ctrl + Shift + Enterایجاد شکستگی ستون (Column break)
 56. Ctrl + Shift + Spacebar :  یک فاصله‌ی غیر قابل شکستن اضافه می‌کند.
 57. Alt + Ctrl + C : نوشتن علامت کپی‌رایت (©)
 58. Alt + Ctrl + R : نوشتن علامت تجاری ثبت شده (®)
 59.   = + Ctrl : اعمال قالب‌بندی زیرنویس
 60. = + Ctrl + Shift : اعمال قالب‌بندی بالانویس