غذای خانگی سه سار چیتگر

یک فروردین ساعت یکساعت جلو کشیده می شود - ژولی پولی

یک فروردین ساعت یکساعت جلو کشیده می شود

یک فروردین ساعت یکساعت جلو کشیده می شود

1 فروردین 1398

بسیاری از کشورها برای صرفه جویی در مصرف انرژی، از ساعت زمستانی و ساعت تابستانی استفاده می کنند.

کشور ما ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون از ساعت زمستانی و تابستانی استفاده کرده، غیر از چند سالی که به حالت تعلیق در آمد (سال ۸۴ و ۸۵) ولی از سال ۱۳۸۶ در شش ماه اول سال ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود و بجای اصلی خود باز می گردد.

تغییر ساعت رسمی کشور

امسال نیز همچون سالهای گذشته در ساعت ۲۴ روز یک فروردین (امشب) ساعت رسمی کشورمان ایران، یک ساعت جلو کشیده می شود تا از روشنایی روز بیشتر استفاده شده و در مصرف انرژی برق صرفه جویی شود.

افرادی که کارمند هستند یا برای سفرهای نوروزی بلیط دارند و … باید امشب به تغییر ساعت توجه داشته باشند تا دچار اشتباه نشوند.