یارانه معیشتی مهر کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی مهر ۹۹ - ژولی پولی

یارانه معیشتی مهر کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی مهر ۹۹

یارانه معیشتی مهر کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی مهر ۹۹

۷ مهر ۱۳۹۹

یارانه معیشتی مهر کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی این ماه+ زمان و مبلغ یارانه معیشتی مهر ۹۹

به گزارش اقتصاد ژولی پولی یازدهمین مرحله یارانه معیشتی در روز پنجشنبه ۱۰ مهر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

بعد اصلاح قیمت بنزین در آبان ماه سال ۱۳۹۸ و تعیین قیمت بنزین سهمیه ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳۰۰۰ تومان، طرح یارانه معیشتی مطرح شد.

طبق مصوبات دولت، از آبان ماه سال گذشته تاکنون ما به تفاوت قیمت بنزین تحت عنوان یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه معیشتی مهر سال ۹۹:

مبلغ یارانه معیشتی مهر ماه نیز همچون ده ماه گذشته خواهد بود.

خانوار یک نفره: ۵۵ هزار تومان

خانوار دو نفره: ۱۰۳ هزار تومان

خانوار سه نفره: ۱۳۸ هزار تومان

خانوار چهار نفره: ۱۷۲ هزار تومان

خانوار پنج نفره: ۲۰۵ هزار نفر

زمان واریز یارانه معیشتی مهر سال ۹۹:

یازدهمین مرحله از یارانه معیشتی در روز پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانواده ها واجد شرایط واریز خواهد شد.