یارانه معیشتی مرداد کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی مرداد ۹۹ - ژولی پولی

یارانه معیشتی مرداد کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی مرداد ۹۹

یارانه معیشتی مرداد کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی مرداد ۹۹

۹ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد ژولی پولی نهمین مرحله یارانه معیشتی امشب در ساعت ۲۴ به حساب سرپرست های خانواده واریز می شود.

بعد از اینکه قیمت بنزین در ماه آبان سال ۹۸ اصلاح شد و بنزین سهمیه ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳۰۰۰ تومان اعلام شد، طرح یارانه معیشتی اعلام شد.

طبق مصوبه های دولت قرار شد ما به تفاوت قیمت بنزین بصورت نقدی به حساب سرپرستهای خانواده ها واریز شود.

مشاهده نمایید: ماجرای چالش عکس سیاه و سفید زنان

مبلغ یارانه معیشتی مرداد سال ۹۹:

در مبلغ واریزی یارانه معیشتی مرداد نسبت به ۸ ماه گذشته تغییراتی ایجاد نشده است.

خانواده ۱ نفره: ۵۵ هزار تومان

خانواده ۲ نفره: ۱۰۳ هزار تومان

خانواده ۳ نفره: ۱۳۸ هزار تومان

خانواده ۴ نفره: ۱۷۲ هزار تومان

خانواده ۵ نفره: ۲۰۵ هزار تومان

زمان واریز یارانه معیشتی مرداد سال ۹۹:

یارانه معیشتی مرداد سال ۹۹ یک روز زودتر از ماه های گذشته در روز جمعه ۹ مرداد ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانواده های ایرانی واریز خواهد شد.