یارانه معیشتی تیر کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی تیر ۹۹ - ژولی پولی

یارانه معیشتی تیر کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی تیر ۹۹

یارانه معیشتی تیر کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی تیر ۹۹

۹ تیر ۱۳۹۹

مرحله هشتم یارانه معیشتی در روز ۱۰ تیر ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واجد شرایط واریز می شود.

پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ و تثبیت قیمت بنزین سهمیه ای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳ هزار تومان، یارانه معیشتی مطرح شد.

طبق مصوبات دولت مقرر شد که ما به تفاوت مبلغ بنزین بصورت ماهانه به حساب سرپرست خانواده ها واریز شود که این طرح یارانه معیشتی نام گرفت.

مشاهده نمایید: جزئیات وام یک میلیونی مرحله دوم کرونا

مبلغ یارانه معیشتی تیر سال ۹۹:

در مبلغ واریز یارانه معیشتی تغییراتی صورت نگرفته است و همچون ۷ ماه گذشته مبلغ زیر به ترتیب زیر می باشد.

خانوارهای یک نفره: ۵۵۰۰۰ تومان

خانوارهای دو نفره: ۱۰۳۰۰۰ تومان

خانوارهای سه نفره: ۱۳۸۰۰۰ تومان

خانوارهای چهار نفره: ۱۷۲۰۰۰ تومان

خانوارهای پنج نفره: ۲۰۵۰۰۰ تومان

زمان واریز یارانه معیشتی تیر سال ۹۹:

یارانه معیشتی تیر سال ۹۹ در روز سه شنبه ۱۰ تیر ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوارهای ایرانی واریز می شود.