یارانه آبان کی واریز می شود؟+ مبلغ و زمان واریز یارانه نقدی آبان ۹۹ - ژولی پولی

یارانه آبان کی واریز می شود؟+ مبلغ و زمان واریز یارانه نقدی آبان ۹۹

یارانه آبان کی واریز می شود؟+ مبلغ و زمان واریز یارانه نقدی آبان ۹۹

۱۹ آبان ۱۳۹۹

یارانه نقدی آبان کی واریز می شود؟، زمان واریز یارانه نقدی این ماه، چه زمانی یارانه آبان ۹۹ واریز می شود؟

به گزارش اخبار اقتصادی ژولی پولی یارانه نقدی این ماه در روز سه شنبه ۲۰ آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

صد و هفدهمین مرحله از یارانه نقدی همچون مراحل دیگر در روز ۲۰ ام ماه به حساب سرپرستان خانواده های یارانه بگیر واریز خواهد شد.

زمان واریز یارانه نقدی آبان ۹۹:

یارانه نقدی آبان سال ۱۳۹۹ در ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه به حساب سرپرستان خانواده ها واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی آبان ۹۹:

در مبلغ یارانه نقدی ماه آبان تغییری ایجاد نشده است و همچون ماه های گذشته مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ به ازای هر شخص می باشد.

کسر قسط وام یک میلیونی کرونا:

همچون ماه تیر و مرداد شهریور و مهر، قسط وام یک میلیون تومانی کرونا که مبلغ آن ۳۵ هزار تومان می باشد از مبلغ یارانه نقدی کسر می شود و مابقی به حساب سرپرست های خانواده ها واریز می شود.