غذای خانگی سه سار چیتگر

یاد بگیرید کمتر بخوابید - ژولی پولی

یاد بگیرید کمتر بخوابید

یاد بگیرید کمتر بخوابید

11 شهریور 1398

داستان زندگی توماس ادیسون به یک بار خواندن می ارزد.

رویا پرداز و نابغه ای که مخترع بی نظیری بود و از زمانی که در این سیاره زندگی کرد، بهترین استفاده را برد.

گرچه فقط شش ماه مدرسه رفت، سقوط امپراطوری رم را وقتی فقط هشت ساله بود خواند و وقتی سی سال داشت، گرامافون را که صدا را ضبط می کرد اختراع کرد.

آقای تفکر مثبت بود. هنگامی که آخرین سال های عمرش را می گذارند، کسی از او می پرسد: چرا تو که همیشه کر بودی، سمعک اختراع نکردی؟

او پاسخ داد: در آخرین لحظه های ۲۴ ساعت روز، چه چیزهایی شنیده اید که بدون آن شنیده ها نمی توانستید کار کنید؟

سپس با لبخندی اضافه کرد، مردی که مجبور است فریاد بزند هرگز دروغ نمی گوید.

اما چیزی که من بیشتر در مورد این انسان منحصر به فرد به خاطر دارم، این توانایی بود که فقط چهار ساعت می خوابید و می گفت: خواب مثل دارو است.

خواب زیاد شما را به احمقی تبدیل می کند.

خواب مورد نیاز انسان

زمان، سرزندگی و فرصت ها را با زیاد خوابیدن از دست می دهید.

اکثر ما بیش از حد نیازمان می خوابیم. به خود می گوییم باید هشت ساعت خواب مفید در رختخواب داشته باشیم تا بتوانیم بهترین کارایی را به دست آوریم.

اما نمی توانیم تصور کنیم که با خواب کمتر درست عمل کنیم و در هر کاری موفق شویم.

اما من همانطور که در صفحات قبل نوشتم تاکید می کنم، این کمیت خواب نیست که مهم است.

کیفیت و کامل و عمیق بودن آن بسیار مهم تر است.

فقط زمانی را به خاطر آورید که هر چیزی در زندگی شما خوب پیش می رفت.

در محل کارتان خوب کار می کردید، در رابطه تان کامل بودید و در زندگی شخصی هم پیشرفت داشتید.

در هر دقیقه از روزتان سرشار از انرژی بودید.

اگر مثل اکثر مردم هستید، به خاطر خواهید آورد که طی این مواقع با خواب کمتر هم می توانستید کارایی خوبی داشته باشید.

در حقیقت اگر نمی خواستید با خواب بیش از حد وقت خود را تلف کنید، بسیار هیجان انگیز است.

حالا روی آن اوقاتی از زندگی تان متمرکز شوید، وقتی کارها خوب پیش نمی رفت.

کارتان خسته کننده بود، افراد دور و برتان شما را دیوانه می کردند و برای خودتان وقت نداشتید.

طی این اوقات، شاید بیشتر از همیشه می خوابیدید.

شاید روزهای تعطیل تا ساعت دو بعد از ظهر می خوابیدید(ما اغلب در اوقات سخت زندگی از خواب استفاده می کنیم تا از واقعیت ها فرار کنیم.)

اما چه حسی داشتید وقتی عاقبت بیدار می شدید؟

مست، خسته و بی انگیزه. بنابراین ساعاتی که می خوابید مهم نیست بلکه مقدار تازه شدن بدن مهم است.

برای اینکه ساعات کمتری در رختخواب باشید، اما خواب عمیق تر و مفید تری داشته باشید بکوشید.

درک کنید که خستگی اغلب حسی ذهنی است که از انجام کارهایی که دوست ندارید انجام دهید ناشی می شود.

جملات هنری واد زورث لانگ فلو را به یاد آورید:

بلندایی که انسان های بزرگ به آن می رسند و در همان سطح می مانند

با پرواز ناگهانی به دست نمی آید

فقط آنها زمانی که دیگران در خواب ناز هستند

تمام شب بیدار ماندند و تلاش کردند.