غذای خانگی سه سار چیتگر

گروه پسران خورشید چهارمین اجرای قسمت سوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید - ژولی پولی

گروه پسران خورشید چهارمین اجرای قسمت سوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید

گروه پسران خورشید چهارمین اجرای قسمت سوم مرحله دوم مسابقه عصرجدید

30 اردیبهشت 1398

گروه پسران خورشید چهارمین اجرای قسمت سوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید را به بهترین شکل به معرض نمایش در آوردند.

گروه پسران خورشید یک گروه تمام عیار ورزشی، نمایشی و بیت باکس هستند که توانستند نظر مثبت چهار داور مسابقه استعدادیابی عصرجدید را از آن خود کنند.

بخش اول اجرای گروه پسران خورشید در مسابقه عصرجدید:

بخش دوم اجرای گروه پسران خورشید در مسابقه عصرجدید: