غذای خانگی سه سار چیتگر

گروه سربازان وطن شرکت کننده چهارم قسمت بیست و پنجم عصرجدید - ژولی پولی

گروه سربازان وطن شرکت کننده چهارم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

گروه سربازان وطن شرکت کننده چهارم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

8 اردیبهشت 1398

چهارمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید، گروه سربازان وطن بودند که با اجرای بی نظیرشان توانستند موجب تحسین حضار و داوران مسابقه عصرجدید شوند.

گروه سربازان وطن چهار رای مثبت داوران مسابقه عصرجدید را از آن خود کردند و از امین حیایی خواستند که بر روی صحنه حاضر شود تا اجرا را با وی نیز انجام دهند.

شاخه گلی را در دهان امین حیایی قرار دادند و احسان علیخانی به آنها گفت اگر خطایی در کارشان اتفاق بیفتد چهار رای مثبت داوران به چهار رای منفی تبدیل می شود ولی او با اعتماد به نفس بالا ریسک را پذیرفت و با شلاق، گل در دهان امین حیایی را زد و موفق شد، سر گل را جدا کند.

سرانجام گروه سربازان وطن توانستند فینالیست قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شوند.

داوطلب شدن امین حیایی برای شلاق خوردن در مسابقه استعدادیابی عصرجدید