غذای خانگی سه سار چیتگر

گروه سازه ماکارونی شرکت کننده دوم قسمت بیست و چهارم عصرجدید - ژولی پولی

گروه سازه ماکارونی شرکت کننده دوم قسمت بیست و چهارم عصرجدید

گروه سازه ماکارونی شرکت کننده دوم قسمت بیست و چهارم عصرجدید

1 اردیبهشت 1398

شرکت کننده دوم قسمت بیست و چهارم مسابقه عصرجدید گروهی از جوانان با استعداد کشورمان بودند که سازه های ماکارونی را به عنوان استعداد خود ارائه دادند و مورد تشویق حضار و داوران گرفتند.

آریا عظیمی نژاد، سید بشیر حسینی، امین حیایی و رویا نونهالی چهار داور مسابقه استعدادیابی عصرجدید از استعداد گروه سازه ماکارونی به وجد آمدند و چهار رای سفید به این گروه  دادند.

گروه سازه ماکارونی موفق شد رکورد جهان را در این زمینه بشکند و مورد تشویق تماشاچیان و داوران مسابقه عصرجدید قرار گرفتند.