کارنامه تحصیلی احمد شاه قاجار در ۱۳ سالگی+ عکس - ژولی پولی

کارنامه تحصیلی احمد شاه قاجار در ۱۳ سالگی+ عکس

کارنامه تحصیلی احمد شاه قاجار در ۱۳ سالگی+ عکس

۲۳ آبان ۱۳۹۹

عکس کارنامه تحصیلی احمد شاه قاجار در ۱۳ سالگی که معلمانش کمال الملک و عماد الملک بوده اند را در ژولی پولی مشاهده نمایید.

به تازگی تصویری از کارنامه ۱۳ سالگی احمدشاه قاجار در رسانه ها منتشر شده است.

این کارنامه مربوط به ۱۰۶ سال پیش و سال ۱۲۸۸ هجری شمسی می باشد.

نفر اول احمد شاه است و نکته ی جالبی که در لیست معلم های او وجود دارد این است استاد کمال الملک معلم نقاشی و واستاد عماد الملک معلم خط او بوده است.

کارنامه احمد شاه قاجار در 13 سالگی