غذای خانگی سه سار چیتگر

واکنش گوهر خیر اندیش درباره جنجال رقص!! - ژولی پولی

واکنش گوهر خیر اندیش درباره جنجال رقص!!

واکنش گوهر خیر اندیش درباره جنجال رقص!!

2 اردیبهشت 1400

واکنش گوهر خیر اندیش درباره جنجال رقص را در قسمت حواشی هنرمندان مجله خبری ژولی پولی مشاهده نمایید.

کپشن اینستاگرام گوهر خیر اندیش:

سلام عزیزانم …
متأسفانه مصاحبه من با آقای جیرانی به دلیل صحبتهایم در مورد رقص از سایت برداشته شد.
هنرهای هفتگانه:
رقص یکی از رشته های هنری هنرهای نمایشی و از هنرهای هفتگانه بهمشمار ایجاد می کند که متشکل از مجموعه حرکات هدفمند انسانی است.

این حرکات ارزشی و معنای سمبولیک و زیبایی شناسائی دارد که شما را به تجهیزات کنشگران و تماشاگران معرفی می کند تا به عنوان نامزد رقص در یک فرهنگ خاص شده باشد.
رقص ارزشمندانه به حرکت انسان که برای بیان یک حالت انجام می شود گفته می شود. رقص خاص در یک محیط اجرایی ، روحانی یا اجتماعی اجرا می شود.

واژهٔ رقص همچنین برای نشان دادن جنبش آنها موزون و ترازمند جانداران و اشیاء دیگر به کار بردن مانند رقص برگ ، رقص در جانوران یا رقص باد. رقص یکی از هنرهای هفتگانه به تعداد ایجادآید.
چا چا چا (چا-چا-چا) یا به زبان ساده ، چا چا ، یک نوع رقص با ریشه کوبایی است که برای یک موسیقی با همین نام اجرا می شود این موسیقی را بار دیگر از آهنگ آهنگ کوبایی Enrique Jorrín در آغاز دهه ۱۹۵۵ معرفی کرد .

ریتم آن از danzón-mambo گرفته شده است.
آواز خواندن و رقص بخش جدیدی از فرهنگ در سراسر جهان است و قرن هاست که همین طور بوده است.

در سراسر جهان ، شکل متفاوت رقص در طول سالها تکمیل شده است و برخی اوقات از مرزهای خود عبور کرده و در سراسر جهان تحویل داده شده است.
بنگرا ، سالسا ، فلامنکو ، سامبا ، تانکو ، رقص عربی ، و رقص بریک (برک دنس) فقط چند نمونه از انواع رقص وجود دارد که طرفداران بیشتری در سراسر جهان دارند که به آن اضافه شده است.

رقص کابوکی ، ژاپن ، رقص والس ،. تپ دنس ، آمریکا ، رقص کن کن ، رقص میمون شائولین ، چین ،. رقص کاساک ، اوکراین ، رقص پولکا ، اروپای مرکزی ،. رقص کاپوئرا ، برزیل