هزینه برق ایرانی های کم مصرف رایگان شد+ هزینه برق ۳۰ میلیون خانوار رایگان شد - ژولی پولی

هزینه برق ایرانی های کم مصرف رایگان شد+ هزینه برق ۳۰ میلیون خانوار رایگان شد

هزینه برق ایرانی های کم مصرف رایگان شد+ هزینه برق ۳۰ میلیون خانوار رایگان شد

۲ شهریور ۱۳۹۹

به گزارش ژولی پولی هزینه برق خانواده های ایرانی کم مصرف رایگان شد.

هزینه برق ۳۰ میلیون خانوار ایرانی که مصرف برقشان پایین تر از میانگین مصرف خانوار است رایگان شد.

طبق جلسه ای که امروز هیئت دولت با رهبر انقلاب داشتند، رئیس جمهور در مورد رایگان شدن برق خانواده هایی صحبت کرد که میزان مصرف برق آنها پایین تر از میانگین مصرف خانوار است.

همچنین ریاست جمهوری به این موضوع اشاره کردند که شرط رایگان بودن هزینه برق منوط به مصرف پایین تر از میانگین مصرف خانوار است و خانوارهای میان مصرف نیز با کاهش مصرف خود می توانند از این امکان برخوردار شوند.

این اولین بار است که پس از انقلاب چنین اتفاقی افتاده که هزینه ی برق برای اقشار کم درآمد و مستضعف رایگان شده است.

بر طبق مصوبه جدید دولت هزینه مصرف برق ۳۰ میلیون نفر از مردم ایران که میزان مصرفشان کمتر از میانگین مصرف خانوار باشد رایگان خواهد شد.

مشاهده نمایید: بیوگرافی مادر و پدر ۶ قلوهای کرجی