میزان عیدی مشخص شد+ بیمه تامین اجتماعی مبلغ عیدی را اعلام کرد - ژولی پولی

میزان عیدی مشخص شد+ بیمه تامین اجتماعی مبلغ عیدی را اعلام کرد

میزان عیدی مشخص شد+ بیمه تامین اجتماعی مبلغ عیدی را اعلام کرد

۲۰ دی ۱۳۹۹

میزان عیدی مشخص شد+ بیمه تامین اجتماعی مبلغ عیدی را اعلام کرد

به گزارش ژولی پولی به نقل از خبرگزاری وقایع روز، امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت و هر نوع پرداختی کمتر از این رقم، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

براساس این فرمول، حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛ بنابراین امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت. هر نوع پرداختی کمتر از این، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.