غذای خانگی سه سار چیتگر

مهسا خراسانی شرکت کننده دوم قسمت بیست و پنجم عصرجدید - ژولی پولی

مهسا خراسانی شرکت کننده دوم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

مهسا خراسانی شرکت کننده دوم قسمت بیست و پنجم عصرجدید

8 اردیبهشت 1398

مهسا خراسانی دومین شرکت کننده ی قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بود که نتوانست نظر مثبت داوران عصرجدید را کسب کند.

مهسا خراسانی پریشان نویسی انجام می داد و موسیقی متن کار را خودش ساخته بود.

همه ی داوران منتظر بودند که مهسا خراسانی از بی نظمی به نظم برسد و سورپرایزیانجام دهد و در پایان به این نکته اشاره کند که شعر یا متنی را نوشته است ولی مهسا خراسانی شگفتی در پایان کارش برای داوران و حضار نداشت.

سه داور مسابقه استعدادیابی عصرجدید به وی رای منفی دادند و فقط امین حیایی رایش را برای مهسا خراسانی سفید نگه داشت.

مهسا خراسانی از رفتن به فینال قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید محروم شد.

گروه سربازان وطن فینالیست قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید