غذای خانگی سه سار چیتگر

مهریه عجیب همسر شرکت کننده گروه ستاره ها در عصرجدید - ژولی پولی

مهریه عجیب همسر شرکت کننده گروه ستاره ها در عصرجدید

مهریه عجیب همسر شرکت کننده گروه ستاره ها در عصرجدید

3 تیر 1398

این روزها که برخی خانواده ها جز به قبول مهریه های سنگین حاضر به ازدواج جوانان نمی شوند. در قسمت یازدهم مرحله دوم مسابقه عصرجدید یکی از شرکت کنندگان گروه ستاره ها به نام محمد در مورد مهریه ی همسرش موضوعی را مطرح کرد که موجب شگفتی احسان علیخانی و تماشاگران شد.

مهریه این خانم اجرای نمایش های هنری برای کودکان سرطانی محک توسط همسرش می باشد و هیچ چیز دیگری غیر از این به عنوان مهریه این خانم مشخص نشده است.

ای کاش تمام جوانان با نیت های این چنینی زندگی مشترک را شروع می کردند و زندگی توام با عشق و محبت را آغاز می کردند.

اجرای گروه ستاره ها در قسمت یازدهم مرحله دوم عصرجدید بی نظیر بود و توانستند به همراه گروه ریکو به نظرسنجی آرای مردمی راه یابند.