غذای خانگی سه سار چیتگر

راز زنان موفق در زندگی زناشویی - زنان موفق - من با یک مرد ازدواج کرده ام یا یک پسر-زناشویی

من با یک مرد ازدواج کرده ام یا یک پسر بچه؟؟!!

من با یک مرد ازدواج کرده ام یا یک پسر بچه؟؟!!

17 آبان 1397

اگر شما هم جزو نوعروسان یا خانم هایی هستید که از حرف شنوی بیش از حد شوهرتان نسبت به حرفهای مادرش به ستوه آمده اید ون می دانید با یک مرد ازدواج کرده اید یا یک پسر بچه؟؟!! با ژولی پولی همراه باشید…

خانم هایی را دیده ام که از اصطلاحات زیر استفاده می کنند:
دسته کوک شوهرم دست مادرشه…
مادرش بگه بمیر شوهرم میمیره…
حرفهای مادرشوهرم بیشتر از من برای شوهرم ارزش داره…
شوهرم به حرفهای مامانش بیشتر از من گوش میده…
مادرشوهرم میخواد آب بخوره شوهرم رو صدا میکنه تا کاراش رو انجام بده…
شوهرم میخواد آب بخوره از مامانش اجازه میگیره…
شوهرم هنوز بزرگ نشده و گوش به فرمان مامانشه…
من با یک پسر بچه ازدواج کرده ام یا یک مرد…
و …

اگر شما هم جزو خانم هایی هستید که از این جملات یا اصطلاحات مشابه استفاده می کنید، بدانید که از اول خودتان راه را اشتباه رفته اید… اگر چندین سال است که ازدواج کرده اید و مادرشوهرتان حتی نصفه شب هم تماس می گیرد همسرتان شما را در رختخواب رها می کند و گوش به فرمان مادرش می شود بدانید شما مقصر اصلی رفتارهای همسرتان هستید پس بیایید خودتان را اصلاح کنید.

ازدواج با یک مرد یا یک پسر بچه

این نکته را فراموش نکنید که تنها شخصی که می تواند همسرتان را به مرد رویاهایتان تبدیل کند شما هستید…

اگر یک کم زرنگ باشید و آنچه را که فکر می کنید بر زبانتان بیاورید همسرتان را تغییر خوهید داد…

مردان علم غیب ندارند و شما هر چقدر دندان روی جگر بگذارید و حرفهایتان را به زبان نیاورید آنها از حس و حال شما مطلع نمی شوند.

از حق طبیعی خود نگذرید و همه چیز را به مرد زندگیتان بگویید…

به او بگویید من چقدر به حضور تو نیاز دارم،
بگویید من به حمایت تو احتیاج دارم،
بگویید درست هست که مادرت نخستین زن زندگی تو بوده و زحمت زیادی برای بزرگ شدن تو کشیده ولی من و فرزندانمان هم به تو احتیاج داریم.
بگویید من فقط در کنار تو احساس امنیت و آرامش می کنم،
بگویید من عاشق لحظه های با تو بودن هستم،

شوهرتان را وادار به کاری نکنید که دوست ندارد، در این شرایط صبر و سکوت بیش از حد جایز نیست، جملات بالا معجزه بخش هستند. با عشق زندگیتان صحبت کنید و مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی همسرتان شما و فرزندانش را جزو اولویت های بعدی زندگیتان قرار نمی دهد. همسرتان وقتی از نیازها و حس شما مطلع شود بین بودن با شما و مادرش مدیریت می کند و تعاملی برقرار می کند که هم احترام مادرش زیر سوال نرود و هم عشق به شما و فرزندانش نادیده گرفته شود.

امیدوارم همیشه عاشقانه زندگی کنید…