معنی اسم ایلدا چیست؟+ ایلدا به چه معناست؟ - ژولی پولی

معنی اسم ایلدا چیست؟+ ایلدا به چه معناست؟

معنی اسم ایلدا چیست؟+ ایلدا به چه معناست؟

۲۸ مهر ۱۳۹۹

ایلدا به چه معناست؟+ معنی اسم ایلدا چیست؟ را در ژولی پولی مشاهده نمایید.

ایلدا یکی از اسم های اصیل لری و بختیاری دخترانه است که معنای بسیار زیبایی دارد.

با پخش سریال ایلدا از شبکه اول سیما بسیاری از افراد می خواهند بدانند معنای اسم ایلدا چیست؟

نوع اسم ایلدا:

اسمی دخترانه است.

ایلدا به انگلیسی:

به انگلیسی ilda می باشد.

معنی اسم نجلا چیست؟

ایلدا به چه معناست

ریشه اسم ایلدا:

ریشه این اسم لری و بختیاری است.

از دو کلمه ی ایل+ دا تشکیل شده است.

معنای اسم ایلدا چیست؟

مادر ایل

شیرزن

زاییده ایل

فرزند ایل

بانوی دانا

مورد احترام ایل

نامگذاری اسم ایلدا:

مطمئنا پس از پخش سریال ایلدا بسیاری از دخترانی که در سال ۹۹ بدنیا می آیند، در ثبت احوال ایلدا نامگذاری می شوند.