مبلغ یارانه نقدی در سال ۹۹+ مبلغ یارانه معیشتی در سال ۹۹ - ژولی پولی

مبلغ یارانه نقدی در سال ۹۹+ مبلغ یارانه معیشتی در سال ۹۹

مبلغ یارانه نقدی در سال ۹۹+ مبلغ یارانه معیشتی در سال ۹۹

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

در ساعت ۲۴ روز ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۸ آخرین مرحله یارانه نقدی در سال ۹۸ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و البته در ۱۰ اسفند نیز آخرین مرحله یارانه معیشتی در سال ۹۸ به حساب سرپرستان خانوار وایز شده بود.

سوالی که در اینجا برای اکثریت مردم مطرح شده این است که مبلغ یارانه در سال ۹۹ چقدر خواهد بود و آیا یارانه معیشتی و یارانه نقدی در سال ۹۹ با یکدیگر ادغام خواهند شد یا خیر؟

با بخش اخبار اقتصادی ژولی پولی همراه باشید تا پاسخ سوال خود را مبنی بر مبلغ یارانه نقدی و یارانه معیشتی در سال ۹۹ بیابید.

چندی پیش موضوعی مطرح شد که در سال ۹۹ یارانه نقدی و معیشتی با یکدیگر ادغام خواهند شد و در سال ۹۹ مبلغ ۷۲ هزار تومان به ازای هر شخص به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

که البته ادغام شدن یارانه نقدی و یارانه معیشتی مورد مخالفت کمیسیون تلفیق واقع شد.

مبلغ یارانه نقدی و یارانه معیشتی در سال ۹۹:

سخنگوی بودجه سال ۹۹، خانم مژگان خانلو ادغام نمودن یارانه نقدی و یارانه معیشتی را تکذیب نمود.

در بودجه سال ۹۹، یارانه نقدی و یارانه معیشتی جدا در نظر گرفته شده و در مبلغ آن نیز تغییری ایجاد نشده است.