یارانه شهریور کی واریز می شود؟+ مبلغ و زمان واریز یارانه نقدی شهریور ۹۹ - ژولی پولی

یارانه شهریور کی واریز می شود؟+ مبلغ و زمان واریز یارانه نقدی شهریور ۹۹

یارانه شهریور کی واریز می شود؟+ مبلغ و زمان واریز یارانه نقدی شهریور ۹۹

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

یارانه نقدی شهریور کی واریز می شود؟، زمان واریز یارانه نقدی این ماه، چه زمانی یارانه شهریور ۹۹ واریز می شود؟

به گزارش اخبار اقتصادی ژولی پولی یارانه نقدی این ماه در روز پنجشنبه ۲۰ شهریور به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

صد و پانزدهمین مرحله از یارانه نقدی همچون مراحل دیگر در روز ۲۰ ام ماه به حساب سرپرستان خانواده های یارانه بگیر واریز خواهد شد.

مشاهده نمایید: مبلغ و زمان خرید عرضه اولیه ثامید

زمان واریز یارانه نقدی شهریور ۹۹:

یارانه نقدی شهریور سال ۱۳۹۹ در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه به حساب سرپرستان خانواده ها واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی شهریور ۹۹:

در مبلغ یارانه نقدی ماه شهریور تغییری ایجاد نشده است و همچون ماه های گذشته مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ به ازای هر شخص می باشد.

کسر قسط وام یک میلیونی کرونا:

همچون ماه تیر و مرداد، قسط وام یک میلیون تومانی کرونا که مبلغ آن ۳۵ هزار تومان می باشد از مبلغ یارانه نقدی کسر می شود و مابقی به حساب سرپرست های خانواده ها واریز می شود.