یارانه فروردین کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه نقدی فروردین ۹۹ - ژولی پولی

یارانه فروردین کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه نقدی فروردین ۹۹

یارانه فروردین کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه نقدی فروردین ۹۹

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

نخستین یارانه نقدی در سال جدید در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

این ماه با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از مشاغل، تعداد زیادی از مردم منتظر هستند ببینند که یارانه نقدی چه روزی واریز خواهد شد.

زمان واریز یارانه نقدی فروردین ماه ۱۳۹۹:

صد و دهمین مرحله یارانه نقدی در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی فروردین ماه ۱۳۹۹:

تغییری در مبلغ واریز یارانه های نقدی ایجاد نشده و یارانه نقدی سال ۹۹ نیز همچون سالهای گذشته با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر یک از مشمولین واریز خواهد شد.

زمان برداشت یارانه نقدی فروردین ماه ۱۳۹۹:

یارانه نقدی فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بعد از واریز به حساب سرپرست های خانوار، قابل برداشت و استفاده است.

در صورت تمایل مشاهده کنید: مبلغ یارانه نقدی و یارانه معیشتی در سال ۹۹