مادر دهه شصتی که ۷ فرزند و یک تو راهی دارد! - ژولی پولی

مادر دهه شصتی که ۷ فرزند و یک تو راهی دارد!

مادر دهه شصتی که ۷ فرزند و یک تو راهی دارد!

۳ مهر ۱۳۹۸

در حالیکه هنوز تعداد بی شماری از دختران و پسران دهه ی شصتی به خانه ی بخت نرفته اند و آن گروهی هم که ازدواج کرده اند اکثریت تمایلی به بچه دار شدن ندارند، به تازگی شبکه تهران خانم زهرا صادقی را به عنوان مهمان در یکی از برنامه هایش دعوت کرد.

خانم زهرا صادقی یک مادر دهه شصتی است که در سال ۱۳۶۴ متولد شده و دارای هفت فرزند می باشد و یک فرزند هم باردار است!

حتی خانم زهرا صادقی در بخشی از صحبت هایش به این نکته اشاره می کند که یک دو قلوی دختر هم داشتند که خواست خدا نبوده که برایشان بماند و بزرگترین فرزندشان ۱۵ ساله است.

ادامه ی صحبتهای خانم زهرا صادقی و مجری را می توانید در ویدئوی زیر مشاهده نمایید: