غذای خانگی سه سار چیتگر

فینالیست قسمت پانزدهم مسابقه عصرجدید - ژولی پولی

فینالیست قسمت پانزدهم مسابقه عصرجدید

فینالیست قسمت پانزدهم مسابقه عصرجدید

9 فروردین 1398

فینالیست قسمت پانزدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید مشخص شد و گروه شمشیر زنی از مشهد (محمد جواد باقری) توانست نظر چهار داور عصرجدید را جلب کند و به مرحله ی فینال مسابقات صعود کند.


البته آریا عظیمی نژاد موزیسین و نوازنده ی ایرانی که یکی از داوران سخت گیر مسابقه عصرجدید است از اعتبارنامه و کارت طلایی استفاده کرد و آرمان امیدی خوش صدا که از مسجد سلیمان به مسابقه آمده بود توانست به فینال مسابقات صعود کند.