عکس پروفایل و پیام عاشقانه - ژولی پولی

عکس پروفایل و پیام عاشقانه

عکس پروفایل و پیام عاشقانه

۲۳ تیر ۱۴۰۰

گر عشق نباشد به چه کار آید دل، بله عشق سرآغاز تمام خوبی ها و نیکی های زندگیست و با نیروی عشق است که می تواند کوه را روی کوه قرار داد و برای فردایی بهتر تلاش کرد.

مجله خبری ژولی پولی زندگی عاشقانه ای را برای شما دوستان عزیز آرزومند است و در زیر تعدادی عکس پروفایل و پیام عاشقانه برای شما گردآوری کرده است.

عکس پروفایل عاشقانه:

پیام عاشقانه:

زندگی بسیار کوتاه تر از آنست
که بخواهیم بعضی از کلماتِ مهم را ناگفته نگه داریم !
مثل دوستت دارم

و خداحافظی
وصله یِ غمگینی ست
که به چشم هایمان می دوزیم …

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم
دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …

روزگاری یک تبسم
یک نگاه
خوش تر
از گرمای صد آغوش بود …
فریدون مشیری

همه
لرزش دست و دلم
از آن بود که
که عشق
پناهی گردد،
پروازی نه
گریز گاهی گردد …
“احمد شاملو“

راه کـه می روی عقـب می مــانـم …
نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …
می خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم …
می خواهـم رد پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!
تــو تمـامـا برای منی

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد
خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند!

آنقدر دوستت دارم که
پروانه ها گیج می شوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش آب می افتد!

احتیاجی به تسبیح نیست
دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم !

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :
یکی بود
هنوزم هست
خدایا همیشه باشد …

به عشقت تا ته دنیا ، به جنگ هر کسی میرم
چه تقدیری از این بهتر ، که از عشق تو میمیرم ؟

بگذارید انشا بنویسم …
موضوع :علم بهتر است یا ثروت ؟
به نام خدا
هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !

دوستت دارم و پنهان کردن آسمان پشت میله های قفس آسان نیست !

تمام حرف مجنون یک کلام است
“نفس” بی یاد “لیلایم” حرام است

به دلم نشستی ولی دو زانو !
معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده
پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه …

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟
حضورت ، صدایت ، نفس هایت
و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

در میان گلها عطر یادت را می بویم …
آسمانی تر از آنی که به نوشتن درآیی !