عکس پروفایل روز جهانی معلولین+ عکس روز جهانی معلولان مبارک - ژولی پولی

عکس پروفایل روز جهانی معلولین+ عکس روز جهانی معلولان مبارک

عکس پروفایل روز جهانی معلولین+ عکس روز جهانی معلولان مبارک

۱۱ آذر ۱۳۹۹

عکس پروفایل روز جهانی معلولین+ عکس نوشته روز جهانی معلولان مبارک را در مجله ژولی پولی مشاهده نمایید.

از سال ۱۹۹۲ روز ۳ دسامبر به عنوان روز جهانی کم توانان یا روز جهانی معلولین مشخص شده است.

این روز در سراسر جهان برای رفاه حال معلولین و افراد کم توان و حمایت از این افراد در نظر گرفته شده است.

مشاهده نمایید: عکس روز جهانی ایدز

تاریخ روز جهانی معلولین:

در ایران روز ۳ دسامبر سال ۲۰۲۰ مصادف است با ۱۳ آذر سال ۹۹٫

ما این روز را به افرادی که به هر شکلی دارای کم توانی هستند تبریک می گوییم و امیدواریم که این گونه افراد توان بخشی شوند و بتوانند از استعدادهای نهفته در وجود خود کمال بهره را ببرند.

در زیر تعدادی عکس پروفایل برای روز جهانی معلولان (افراد کم توان) گردآوری کرده ایم.

عکس پروفایل روز جهانی معلولان: