عکس روز جهانی عصای سفید+ عکس پروفایل روز جهانی نابینایان - ژولی پولی

عکس روز جهانی عصای سفید+ عکس پروفایل روز جهانی نابینایان

عکس روز جهانی عصای سفید+ عکس پروفایل روز جهانی نابینایان

۲۱ مهر ۱۳۹۹

عکس روز جهانی عصای سفید+ عکس روز جهانی نابینایان+ عکس پروفایل گرامیداشت روز نابینایان را در ژولی پولی مشاهده نمایید.

۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) با عنوان روز جهانی عصای سفید یا روز نابینایان نامگذاری شده است.

البته در سال های کبیسه همچون سال ۲۰۲۰ روز عصای سفید که ۱۵ اکتبر است مصادف شده با ۲۴ مهر ماه.

ما روز عصای سفید (روز نابینایان) را به همه نابینایان و روشندلان عزیز را تبریک می گوییم.

مشاهده نمایید: عکس روز جهانی دختر

عکس روز جهانی عصای سفید و روز نابینایان: