عکس روز جهانی زنان خانه دار+ عکس روز زنان خانه دار مبارک - ژولی پولی

عکس روز جهانی زنان خانه دار+ عکس روز زنان خانه دار مبارک

عکس روز جهانی زنان خانه دار+ عکس روز زنان خانه دار مبارک

۱۱ آبان ۱۳۹۹

عکس پروفایل تبریک روز جهانی زنان خانه دار+ عکس روز زنان خانه دار مبارک+ تاریخ روز جهانی زنان خانه دار را در ژولی پولی مشاهده نمایید.

بسیاری از زنان ایرانی هستند که شاغل خانه داری را انتخاب کرده اند و با عشق به رسیدگی امور منزل و همسر و فرزندانشان می پردازند.

زنان خانه دار ساعت های زیادی را به آشپزی، جارو کردن، اتو کشیدن، نظافت منزل می پردازند و بابت زحماتی که می کشند حقوقی دریافت نمی کنند.

سازمان جهانی روز ۳ نوامبر را که مصادف است با روز ۱۳ آبان، به عنوان روز جهانی زنان خانه دار نام گذاری کرده است.

شما هم اگر جزو زنان خانه دار هستید ما به شما این روز را تبریک می گوییم.

اگر همسر یا مادرتان جزو زنان خانه دار هستند، به مناسبت این روز از آنها تشکر کنید و از عکسهای زیر می توانید برای تبریک گفتن به آنها استفاده کنید.

مشاهد نمایید: عکس روز جهانی نویسنده

عکس روز جهانی زنان خانه دار: