غذای خانگی سه سار چیتگر

علی میرچناری و گروهش (پارکور) سومین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم عصرجدید - ژولی پولی

علی میرچناری و گروهش (پارکور) سومین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم عصرجدید

علی میرچناری و گروهش (پارکور) سومین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم عصرجدید

8 اردیبهشت 1398

سومین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید علی میر چناری و گروهش بودند که حرکات نمایشی اجرا کردند و جزو پارکور کاران بودند ولی به دلیل اجرای کوتاه مدت و خطاها و عدم هماهنگی که با یکدیگر داشتند نتوانستند نظر مثبت داوران را از آن خود کنند.

سومین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم مسابقه عصرجدید با یک رای سفید رویا نونهالی و سه رای منفی آریا عظیمی نژاد، امین حیایی و سید بشیر حسینی از رفتن به فینال قسمت بیست و پنجم عصرجدید محروم شدند.

گروه سربازان وطن فینالیست قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید