غذای خانگی سه سار چیتگر

عارفه عسگری ششمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم عصرجدید - ژولی پولی

عارفه عسگری ششمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم عصرجدید

عارفه عسگری ششمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم عصرجدید

9 اردیبهشت 1398

ششمین شرکت کننده قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید عارفه عسگری بود.

تا بحال شاهد استند آپ کمدی های بسیاری در مسابقه استعدادیابی عصرجدید بودیم، ولی در آخرین قسمت مرحله ی مقدماتی مسابقه عصرجدید، اولین بار بود که شاهد یک خانم با اجرای استندآپ کمدی بودیم.

عارفه عسگری یک خانم معلم ریاضی کنکور است که توانست با لهجه ی گیلکی استندآپ کمدی اجرا کند.

عارفه عسگری نتوانست نظر مثبت آریا عظیمی نژاد را کسب کند ولی با سه رای مثبت داوران توانست به فینال قسمت بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید راه یابد.