غذای خانگی سه سار چیتگر

طریقه چیدمان و پذیرایی در ناهار و عصرانه - اسرار خانه داری - کد بانو - ژولی پولی - چیدن میز

طریقه چیدمان و پذیرایی در ناهار و عصرانه

طریقه چیدمان و پذیرایی در ناهار و عصرانه

27 شهریور 1397

چیدمان و پذیرایی برای ناهار

روی میز ناهار را می توان سفره های سفید کتان و یا سفره ها و رومیزی ها یا رانرهایی رنگارنگ قرار دهید. وسط میز را می توان با سبد گل یا میوه تزئین کرد. بشقابها باید با یک فاصله روبه روی هم قرار بگیرند، قاشق در طرف راست بشقاب و چنگال در طرف چپ بشقاب کارد را هم در طرف راست بشقاب قرار می دهیم. کارد و چنگال و قاشق دسرخوری را باید جلوی بشقاب گذاشت بعد لیوانها برای هر نفر جلوی بشقاب قرار می گیرد.

چیدمان و پذیرایی میز ناهار

چیدمان و پذیرایی برای عصرانه

پذیرائی عصرانه معمولا با چای و شیرینی و ساندویچ ساده انجام می شود. برای میز چای می توان از سفره های ظریف استفاده کرد، کارد و چنگال و بشقاب برای پذیرایی عصرانه معمولا کوچکتر از کارد و چنگال و بشقاب غذا خوری است. سرویس چای را می توان در سینی وسط میز قرار داد و فنجان و نعلبکی آن را وسط بشقابها که در جلوی میهمانها است گذاریم. خوراکی ها را که شامل شیرینی و ساندویچ کره و مربا است در اطراف سینی چای قرار می دهیم و خانم خانه باید برای میهمان ها چای بریزد و از میهمانها پذیرائی کند.

دوستان عزیز ژولی پولی امیدواریم این مقاله برای پذیرایی در وعده ناهار و عصرانه مورد پسند شما قرار گرفته باشد، منتظر نظرات شما هستیم.