غذای خانگی سه سار چیتگر

صداقت خود را بیشتر کنید - خود باوری - صداقت - اعتماد کردن - پیش به سوی موفقیت - ژولی پولی

صداقت خود را بیشتر کنید

صداقت خود را بیشتر کنید

27 شهریور 1397

ما در دنیای عهدهای وفا نشده زندگی می کنیم. ما در برهه ای زندگی می کنیم که مردم به حرف های خود عمل نمی کنند. به دوست خود می گوییم که هفته بعد ناهار به او زنگ می زنیم، اما خوب می دانیم که اصلا برای این کار وقت کافی در اختیار نداریم. به کارگر شرکت قول می دهیم که کتاب جدیدی را که خیلی دوست داریم برایش ببریم، در حالیکه کاملا آگاهیم که کتاب های کتابخانه را به کسی قرض نمی دهیم. و به خودمان قول می دهیم که وزن کم می کنیم، زندگی مان را ساده می کنیم و تفریح بیشتری در نظر می گیریم، بدون اینکه قصد واقعی داشته باشیم که تغییرات اساسی در سبک زندگی بدهیم تا به اهداف مان برسیم. گفتن چیزهایی که واقعا مد نظر ما نیست، به عادت تبدیل شده است، چون زمان زیادی است که چنین هستیم. مشکل واقعی این است که وقتی به قول ها عمل نمی کنید، اعتبار خود را از دست می دهید. وقتی اعتبار خود را از دست دادید، زنجیر اعتماد را می شکنید و شکستن زنجیر اعتماد، عاقبت منجر به گسستن رشته روابط می گردد.

بیشتر صداقت داشته باشید

برای اینکه صداقت خود را بیشتر کنید، دقت کنید که دریک هفته چه مقدار حرف خلاف حقیقت می زنید. برای یک هفته فقط سعی کنید حقیقت را بگویید، و قول دهید که کاملا در تعامل با سایرین و با خودتان صداقت پیشه کنید. زمانی که نتوانید آن کار را درست انجام دهید، پس به عادت انجام کار اشتباه، سوخت رسانده اید. هر وقت که حقیقت را نگفتید، عادت بی صداقتی را سوخت رسانی کرده اید. وقتی به کسی قول می دهید که کاری برایش انجام دهید، پس آن را انجام دهید. مرد عمل باشید نه فقط حرف بزنید و عمل نکنید. به عمل کار برآید به سخن دانی نیست. همانطور که مادر ترزا می گوید: ( باید کمتر سخن گفت، از پند و اندرز کاری ساخته نیست. پس چه باید کرد؟ جارویی را بردارید و خانه کسی را تمیز کنید. این به انداره کافی گویاست.)

امیدواریم که از این مقاله کوتاه در سایت ژولی پولی لذت برده باشید و صداقت خود را بیشتر کنید تا هم بتوانید به خودتان اعتماد کنید و هم دیگران راحت تر بتوانند به شما اعتماد کنند.