غذای خانگی سه سار چیتگر

شکوفه عزیزی شرکت کننده هفتم قسمت بیست و چهارم عصرجدید - ژولی پولی

شکوفه عزیزی شرکت کننده هفتم قسمت بیست و چهارم عصرجدید

شکوفه عزیزی شرکت کننده هفتم قسمت بیست و چهارم عصرجدید

2 اردیبهشت 1398

شکوفه عزیزی شرکت کننده هفتم قسمت بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بود که توانست هنرش را به زیبایی در معرض نمایش قرار دهد.

شکوفه عزیزی علاوه بر اینکه عروسک سازی انجام داده بود، دو عروسکش را بر روی صحنه آورد و عروسک گردانی و صداپیشگی عروسک هایش را خودش انجام داد.

شکوفه عزیزی موفق شد نظر مثبت سه داور مسابقه عصرجدید را کسب کند و تنها داوری که به اجرای شکوفه عزیزی رای منفی داد آریا عظیمی نژاد بود.

شکوفه عزیزی با سه رای مثبت و یک رای منفی داوران در فینال قسمت بیست و سوم مسابقه عصرجدید قرار گرفت.

سید بشیر حسینی داور مسابقه استعدادیابی عصرجدید از اعتبارنامه استفاده کرد و به شکوفه عزیزی کارت طلایی داد.