غذای خانگی سه سار چیتگر

سید مصطفی فراهانی شرکت کننده ششم قسمت بیست و چهارم عصرجدید (فینالیست) - ژولی پولی

سید مصطفی فراهانی شرکت کننده ششم قسمت بیست و چهارم عصرجدید (فینالیست)

سید مصطفی فراهانی شرکت کننده ششم قسمت بیست و چهارم عصرجدید (فینالیست)

2 اردیبهشت 1398

قسمت بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شب عجایب و استعدادهای بکر بود، شرکت کننده ششم قسمت بیست و چهارم عصرجدید سید مصطفی فراهانی و گروهش که در زمینه ی شعبده بازی فعالیت می کردند توانستند موجب تعجب و تشویق حضار شوند.

سید مصطفی فراهانی و گروهش توانستند نظر مثبت چهار داور مسابقه استعدادیابی عصرجدید را کسب کنند و با چهار رای سفید به فینال قسمت بیست و چهارم عصرجدید راه یافتند.

در پایان برنامه سید مصطفی فراهانی و گروهش موفق شدند به عنوان فینالیست از قسمت بیست و چهارم مسابقه عصرجدید صعود کنند.