غذای خانگی سه سار چیتگر

سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۳+۱ شد - ژولی پولی

سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۳+۱ شد

سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۳+۱ شد

25 شهریور 1398

نشریه الاتحاد امارات امروز خبر بدی برای تیم های فوتبال باشگاهی امارات و خبر خوشی برای تیم های فوتبال باشگاهی ایران برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا داشت.

البته این خبر مربوط به ماه آینده (نوامبر) می باشد که در سهمیه بندی جدید AFC، سهمیه امارات از سه تیم به صورت مستقیم و یک تیم به صورت پلی آف (۳+۱) در لیگ قهرمانان آسیا به دو تیم به صورت مستقیم و دو تیم به صورت پلی آف  (۲+۲)تغییر خواهد یافت.

طبق سهمیه بندی جدید AFC، سهمیه بندی غرب آسیا در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به صورت زیر خواهد بود:

۳+۱ : تیم های قطر و ایران به عنوان تیم های اول و دوم غرب آسیا (۳ تیم به صورت مستقیم و ۱ تیم به صورت پلی آف)

۲+۲ : تیم های عربستان و امارات به عنوان تیم های سوم و چهارم غرب آسیا (۲ تیم به صورت مستقیم و ۱ تیم به صورت پلی آف)

البته در سال ۲۰۲۰ همچنان سهمیه ایران ۲+۲ خواهد بود.

با این اوصاف تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان به صورت مستقیم صعود خواهند کرد و تیم های استقلال و پدیده شهر خودرو باید در پلی آف شرکت نمایند.