غذای خانگی سه سار چیتگر

سال ۱۳۹۸ سال خوک است - ژولی پولی

سال ۱۳۹۸ سال خوک است

سال ۱۳۹۸ سال خوک است

24 اسفند 1397

براساس طالع بینی چینی هر سال به نام یک حیوان است که نماد اتفاقاتی می باشد که در آن سال پدیدار می شود.

سال ۱۳۹۷ که روزهای آخر آن را سپری می کنیم سال سگ بود ولی سال ۱۳۹۸ که انتظارش را می کشیم و در این روزها تمام مردم ایران زمین خود را برای فرارسیدن یک بهار دیگر آماده می کنند سال خوک است.

پس اگر تا بحال انرژی منفی داشته اید و از اوضاع اقتصادی و بیکاری و بحران های مالی احساس ناراحتی می کنید، زمان آن رسیده که ناراحتی ها را کنار بگذارید و با آغوش باز به استقبال سال ۹۸ بروید.

همانطوری که در بالا اشاره کردیم نماد سال ۱۳۹۸ خوک است و خوک نماد فراوانی و ثروت می باشد.

گفته شده است هر چه ناراحتی و غم و غصه که در سالهای دیگر ایجاد شده است، سال خوک همه را با خود می برد و آرامش و شادی را جایگزین آن می کند.

سال خوک

سال خوک سالی است که بهترین ها برای تمام مردم جهان اتفاق می افتد و صلح و دوستی برقرار می شود، سالی که خیانت و بی اعتمادی به کمترین میزان خودش می رسد.

پس از همین الان با آغوش باز به استقبال سالی سرشار از خوبی بروید.

برخی از مردم که در حال حاضر این مقاله را مطالعه کرده اند این سوال برایشان پیش آمده که متولدین چه سالهایی در سال خوک بدنیا آمده اند.

هر ۱۲ سال یکبار نماد حیوانات تکرار می شود و در واقع دوازده سال قبل و دوازده سال بعد دوباره سال خوک خواهد بود.

اما متولدین سالهای ۱۲۹۰، ۱۳۰۲، ۱۳۱۴، ۱۳۲۶، ۱۳۳۸، ۱۳۵۰، ۱۳۶۲، ۱۳۷۴، ۱۳۸۶، ۱۳۹۸ تاکنون در سال خوک بدنیا آمده اند.

از ویژگی های متولدین سال خوک می توانیم به صداقت، وفاداری، خوش قلبی، خوش بینی، آرام و بی آزار بودن آنها و … اشاره کنیم.

ما در مجله خبری ژولی پولی امیدواریم سال ۱۳۹۸ بهترین سال زندگی شما دوستان عزیز باشد.