زمان واریز یارانه نقدی ماه مهر سال ۱۳۹۸ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه نقدی ماه مهر سال ۱۳۹۸

زمان واریز یارانه نقدی ماه مهر سال ۱۳۹۸

۱۹ مهر ۱۳۹۸

در حالیکه که تاکنون یک صد و سه مرحله از پرداخت یارانه نقدی گذشته است، صد و چهارمین مرحله ی یارانه ی نقدی مربوط به مهر سال ۱۳۹۸ می باشد.

زمان واریز یارانه نقدی مهر ماه ۱۳۹۸:

یارانه نقدی مهر سال ۱۳۹۸ در ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۶ مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

زمان واریز یارانه مهر ماه

مبلغ یارانه ی نقدی مهر ماه ۱۳۹۸:

یارانه ی نقدی مهر سال ۱۳۹۸ نیز همچون دوره های گذشته مبلغ چهل و پنج هزار و پانصد (۴۵۵,۰۰۰ ریال) به ازای هر یک از مشمولان می باشد.

زمان برداشت یارانه نقدی مهره ماه ۱۳۹۸:

یارانه نقدی مهر ماه سال ۱۳۹۸ پس از واریز به حساب سرپرستان خانوار، قابل برداشت می باشد.