غذای خانگی سه سار چیتگر

زمان واریز یارانه نقدی ماه مرداد سال ۱۳۹۸ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه نقدی ماه مرداد سال ۱۳۹۸

زمان واریز یارانه نقدی ماه مرداد سال ۱۳۹۸

24 مرداد 1398

صد و دومین مرحله از یارانه نقدی در بامداد ۲۶ مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مبلغ یارانه نقدی ماه مرداد سال ۱۳۹۸ همچون دوره های گذشته مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می باشد.

مبلغ یارانه نقدی پس از واریز، قابل برداشت و استفاده است.

زمان-واریز-یارانه-نقدی-مرداد-۹۸

یارانه چه افرادی حذف خواهد شد؟

در حالیکه قرار بود امسال تعداد یارانه بگیران ۲۰ میلیون کاهش یافته و از ۷۶ میلیون به ۵۶ میلیون نفر برسد ولی پروسه ی حذف یارانه بگیران اقدامی طولانی مدت خواهد بود که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

افرادی که جزو سه دهک بالای جامعه هستند، افرادی که فوت شده اند و همچنان یارانه می گیرند، افرادی که درآمدشان بالای ۵ میلیون تومان است و همچنان از دریافت یارانه انصراف نداده اند و … در برنامه های آتی جزو افرادی هستند که از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.