غذای خانگی سه سار چیتگر

زمان واریز یارانه نقدی ماه شهریور سال ۱۳۹۸ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه نقدی ماه شهریور سال ۱۳۹۸

زمان واریز یارانه نقدی ماه شهریور سال ۱۳۹۸

20 شهریور 1398

صد و سومین دوره ی یارانه نقدی در روز سه شنبه ۲۶ شهریور سال ۱۳۹۸ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مبلغ یارانه نقدی در این دوره همچون دوره های گذشته به ازای هر شخص مشمول مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان معادل ۴۵۵,۰۰۰ ریال است.

مبلغ یارانه نقدی پس از واریز به حساب سرپرستان خانوار، قابل برداشت می باشد.

تاریخ واریز یارانه شهریور 98