زمان واریز یارانه نقدی فروردین ماه ۹۸ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه نقدی فروردین ماه ۹۸

زمان واریز یارانه نقدی فروردین ماه ۹۸

۲۲ فروردین ۱۳۹۸

زمان واریز یارانه ی نقدی فروردین ماه سال ۱۳۹۸ مشخص شد.

یارانه ی نقدی اولین ماه سال ۹۸ در ۲۶ فروردین ساعت ۲۴:۰۰ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ نود و هشتمین مرحله یارانه نقدی همچون سال گذشته به ازای هر شخص ۴۵,۵۰۰ تومان می باشد.

تا بحال هیچ خبری مبنی بر افزایش مبلغ یارانه های نقدی در سال جدید اعلام نشده است.