غذای خانگی سه سار چیتگر

زمان واریز یارانه نقدی بهمن ۹۷ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه نقدی بهمن ۹۷

زمان واریز یارانه نقدی بهمن ۹۷

24 بهمن 1397

از زمان نخستین یارانه نقدی که هر ماه به حساب سرپرست خانوارهای ایرانی واریز می شود، حدود ۸ سال می گذرد.

اولین یارانه نقدی در آذر ماه سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۴۰,۵۰۰ تومان به ازای هر فرد به حساب سرپرست های خانوار واریز شد.

پرداخت یارانه نقدی بهمن 97

یارانه نقدی بهمن ماه سال ۱۳۹۷ یک روز زودتر از ماه های گذشته در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۵ بهمن واریز می شود.

مبلغ یارانه برای هر یک از مشمولان همچون ماه های گذشته مبلغ ۴۵,۵۰۰ تومان می باشد.

مبلغ یارانه نقدی از بامداد ۲۶ بهمن ماه قابل برداشت است.

بهمن ماه امسال نود و ششمین مرحله از پرداخت یارانه های نقدی به حساب سرپرست های خانوار است.