غذای خانگی سه سار چیتگر

زمان واریز یارانه نقدی اسفند ۹۷ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه نقدی اسفند ۹۷

زمان واریز یارانه نقدی اسفند ۹۷

15 اسفند 1397

زمان واریز یارانه نقدی آخرین ماه سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

یارانه نقدی اسفند ماه سال ۱۳۹۷ از ماه های قبل زودتر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

نود و هفتمین مرحله یارانه نقدی در روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه، ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

زمان واریز یارانه نقدی اسفند ماه

مبلغ یارانه نقدی از ۲۱ ام اسفند ماه قابل برداشت می باشد.

مبلغ یارانه برای هر یک از مشمولان همچون ماه های گذشته مبلغ ۴۵,۵۰۰ تومان می باشد.