غذای خانگی سه سار چیتگر

زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت سال ۹۸ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت سال ۹۸

زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت سال ۹۸

23 اردیبهشت 1398

زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت سال ۹۸:

یارانه ی نقدی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در ساعت ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت به حساب سرپرست های خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی اردیبهشت سال ۹۸:

مبلغ یارانه ی نقدی این ماه نیز، همچون ماه های گذشته به ازای هر شخص ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می باشد.

زمان برداشت یارانه نقدی اردیبهشت سال ۹۸:

یارانه ی نقدی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ از جمعه ۲۷ اردیبهشت قابل برداشت می باشد.