زمان واریز یارانه معیشتی اسفند ۹۸+ مبلغ یارانه معیشتی اسفند ۹۸ - ژولی پولی

زمان واریز یارانه معیشتی اسفند ۹۸+ مبلغ یارانه معیشتی اسفند ۹۸

زمان واریز یارانه معیشتی اسفند ۹۸+ مبلغ یارانه معیشتی اسفند ۹۸

۶ اسفند ۱۳۹۸

پس از واریز نخستین یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار در اواخر ماه آبان و اوایل ماه آذر سال ۹۸ اعلام شد که از این پس یارانه معیشتی در دهم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

البته در ماه بهمن شاهد تغییراتی در زمان واریز معیشتی به حساب سرپرستان خانوار بودیم، یارانه معیشتی ماه بهمن به دلیل شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روز ۸ بهمن واریز گردید.

زمان واریز یارانه معیشتی دولت در ماه اسفند:

اما در آخرین ماه سال ۱۳۹۸ نیز طبق اطلاع رسانی های انجام شده یارانه معیشتی در روز شنبه ۱۰ اسفند ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

ماه اسفند چهارمین مرحله کمک معیشتی دولت می باشد و مبلغ آن نیز همچون سه دوره گذشته می باشد و تغییراتی در آن ایجاد نشده است.

زمان واریز سود سهام عدالت سال ۹۸+ مبلغ سود سهام عدالت سال ۹۸

مبلغ یارانه معیشتی اسفند

مبلغ یارانه معیشتی در ماه اسفند:

برای خانواده های یک نفره مبلغ ۵۵ هزار تومان می باشد.

برای خانواده های دو نفره مبلغ ۱۰۳ هزار تومان می باشد.

برای خانواده های سه نفره مبلغ ۱۳۸ هزار تومان می باشد.

برای خانواده های چهار نفره مبلغ ۱۷۲ هزار تومان می باشد.

برای خانواده های پنج نفره مبلغ ۲۰۵ هزار تومان می باشد.