تلگرام ژولی پولی

زمان جلو کشیدن ساعت در اول فروردین سال ۹۹ - ژولی پولی

زمان جلو کشیدن ساعت در اول فروردین سال ۹۹

زمان جلو کشیدن ساعت در اول فروردین سال ۹۹

۱ فروردین ۱۳۹۹

هر ساله ساعت رسمی کشور در روز اول فرودین ساعت ۲۴ یک ساعت به جلو کشیده می شود، سپس در تاریخ ۳۰ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده شده و به  حالت قبلی خود باز می گردد.

امسال نیز همچون سالهای گذشته، در ساعت ۲۴ روز اول فرودین سال ۱۳۹۹ ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شود.

در حال حاضر ۷۷ کشور در سر تا سر دنیا از این تکنیک برای تنظیم کردن ساعت رسمی خود استفاده می کنند و بدین گونه در مصرف انرژی صرفه جویی به عمل می آورند.

در ایران نیز برای اولین بار در قبل از انقلاب ساعت رسمی جلو و عقب کشیده شد اما پس از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۷۰ تغییر ساعت رسمی به تعلیق درآمد و از آن پس دوباره شاهد تغییر ساعت در روز اول فروردین و ۳۰ شهریور هستیم.

در صورت تمایل مشاهده کنید: مدلهای جدید ساعت ست عروس و دامادی